headervroonhof

Logo Dubotool 1603978808

 

Dubotool: duurzame grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Dubotool (voorheen DuboMat) is een vereenvoudigde beoordelingssystematiek voor het bepalen van de duurzaamheid van materialen/producten en werkzaamheden in de openbare ruimte.

Op eenvoudige wijze wordt de CO2-emissie, circulariteit, gezondheid aantastende emissies (NOx, fijn stof) bepaald en een indicatie van de MKI gegeven.

De vereenvoudiging houdt in dat in de Dubotool alleen de belangrijkste milieuthema's worden meegenomen die voor 90% of meer de MKI bepalen.

Vroonhof Milieu Advies en DRONG BV hebben in september de BV Dubotool opgericht. Voor alle informatie over de Dubotool en de vele uitgevoerde projecten ermee, wordt verwezen naar de website www.dubotool.nl .