headervroonhof

dubomat tool

DuboMat: duurzame grond-, weg- en waterbouw (GWW)

DuboMat is een vereenvoudigde beoordelingssystematiek voor de duurzaamheid van materialen/ producten die in de openbare ruimte worden gebruikt. De systematiek is afgeleid uit DuboCalc. In DuboCalc worden alle milieuthema’s meegenomen en naar een MKI omgerekend. In DuboMat worden alleen de belangrijkste milieuthema’s meegenomen. Dit zijn de thema’s die gezamenlijk voor 90% of meer het milieuprofiel bepalen.

DuboMat kan worden gezien als dubomattool1
DuboCalc-light, zeer geschikt voor
minder omvangrijke projecten. 

dubomat light        

 
Gebruik van DuboMat
De DuboMat-systematiek kan worden gebruikt voor:
  • Het verduurzamen van de materialenboeken die een gemeente voor RAW aanbestedingen gebruikt. In Amsterdam is een deel van het Puccini handboek met DuboMat verduurzaamd.
  • EMVI aanbestedingen, zoals in Enschede, Den Haag en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daar is DuboMat toegepast bij een aanbesteding van een rioolvervangingsproject, asfaltcontract resp. baggerwerkzaamheden.
  • Het vergelijken van verschillende constructieve oplossingen en/of producten met elkaar. In de provincie Gelderland zijn vijf fietspadoplossingen met elkaar vergeleken.
  • Het beoordelen van de duurzaamheid van een eigen product door producenten.
Voor meer informatie zie www.dubomat.com

Voor DuboMat werkt Vroonhof Milieu Advies samen met De Jonge Milieu Advies
De Jonge Milieu Advies verzorgt bestekken en UAVGC –contracten (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). www.dejongemilieuadvies.nl