headervroonhof

Een van mijn specialisaties van mijn bedrijf betreft afval en recycling. Ik heb aan de wieg gestaan van de gescheiden inzameling van GFT. In de jaren rond 1995 heb ik diverse inzamelexperimenten opgezet en begeleid. Er zijn door mij vele afvalstudies uitgevoerd naar de haalbaarheid en de milieueffecten van de inzameling van vele afvalcomponenten, zoals: drankenkartons, PET-flessen, glas, papier/karton, GFT en kunststoffen.

cloco                recyclin

Ook nu nog blijken deze ervaringen met gescheiden inzameling en studies van verwerkingsroutes van afval zeer actueel. Gescheiden inzameling van kunststoffen is in veel gemeente ingevoerd, maar staat weer ter discussie i.v.m. de kosten.

Projecten:
•  Evaluatie van het landelijke afvalstoffen plan, LAP 1 en LAP 2, samen met CE Delft, iov I&M, 2014 (klik hier)
•  Actualisatie CO2-cijfers afvalverwerkingsprocessen Shanks, iov Shanks, 2007 – 2014 (klik hier)
•  Update van de CO2 getallen voor de verschillende gescheiden ingezamelde afvalstomen in samenwerking met TNO i.o.v. vereniging afvalbedrijven (2019) (TNO-rapport 2019R10185)

 

LEES MEER...... 

gescheiden actueelmetonderschrift