headervroonhof

Een van mijn specialisaties van mijn bedrijf betreft afval en recycling. Ik heb aan de wieg gestaan van de gescheiden inzameling van GFT. In de jaren rond 1995 heb ik diverse inzamelexperimenten opgezet en begeleid. Er zijn door mij vele afvalstudies uitgevoerd naar de haalbaarheid en de milieueffecten van de inzameling van vele afvalcomponenten, waaronder verpakkingen, zoals: drankenkartons, PET-flessen, glas, papier/karton, GFT en kunststoffen. (klik hier)

cloco                recyclin

Ook nu nog blijken deze ervaringen met gescheiden inzameling en studies van verwerkingsroutes van afval zeer actueel. Gescheiden inzameling van drankenkartons en van babyluiers staat weer op de agenda, evenals verdergaande gescheiden inzameling van afvalstoffen in binnensteden.

Projecten:
•  Evaluatie van het landelijke afvalstoffen plan, LAP 1 en LAP 2, samen met CE Delft, iov I&M, 2014 (klik hier)
•  Actualisatie CO2-cijfers afvalverwerkingsprocessen Shanks, iov Shanks, 2007 – 2014 (klik hier)
•  Inzameling en verwerking van luier- en incontinentieafval, iov NVPL 2003; update in 2007 (klik hier)

 

LEES MEER...... 

gescheiden actueelmetonderschrift