headervroonhof

Vroonhof Milieu Advies is het eenmansbedrijf van Jan Vroonhof

 

Vroonhof Milieu Advies richt zich op:

• Afvalinzameling en –verwerking
• Duurzame materialen: DuboMat
• Ketenanalyses (CO2-(eq), CO2-prestatieladder, LCA)
• Advisering energiebesparing

 

 

Opdrachtgevers zijn: bedrijven (multinationals, MKB), brancheorganisaties en overheden.

 

 

 

oie transparent 1

 
Een van mijn persoonskenmerken
is dat ik graag uitdagingen aan ga.

persoonskenmerken